Welke datum bijstand?

De datum waarop u de bijstandsuitkering ontvangt, verschilt in Nederland per gemeente. De gemeenten bepalen de betaaldatum van de bijstand zelf. De datum waarop van bijstand naar u wordt overgemaakt is echter wel aan het begin van de maand, of juist aan het einde van de maand. Uit ervaring blijkt dat de meeste Nederlandse gemeenten de bijstand rond de 24e of 25e dag van de maand uitkeren.

Voorbeelden van datum bijstand einde van de maand:
26 januari
25 februari
24 maart
26 april
26 mei
23 juni
26 juli
25 augustus
26 september
26 oktober
24 november
22 december

Voorbeelden van datum bijstand begin van de maand (sommige gemeentes):
2 januari
3 februari
3 maart
2 april
2 mei
1 juni
3 juli
2 augustus
4 september
2 oktober
1 november
3 december

Let op, want na de datum van het overmaken van de bijstandsuitkering, kan het nog enkele dagen duren voordat de bijstand ook echt op uw bankrekening staat.

In aanmerking voor een bijstandsuitkering?
De bijstand is een laatste vangnet voor mensen die op geen andere manier aan geld kunnen komen. Om een bijstandsuitkering te kunnen krijgen moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • In Nederland wonen en verblijven
  • Nederlander zijn of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebben
  • Niet uitgesloten zijn van het recht op bijstand
  • Een inkomen hebben dat lager is dan het voor u geldende minimum
  • Niet een te hoog vermogen hebben

Het recht op bijstand vervalt als u gebruik kunt maken van een andere regeling of uitkering. Pas als u geen recht heeft op andere voorzieningen, kunt u een beroep doen op de bijstand.

Bij werkloosheid komt u wellicht eerst in aanmerking voor een WW-uitkering. Pas als duidelijk is dat geen recht hebt op een WW-uitkering, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.