Welke datum WW uitkering?

De betaaldata van de WW-uitkering worden door het UWV vastgesteld. De betaaldatum WW is afhankelijk van de datum waarop uw WW-uitkering gestart is. Voor, of op of na 1 juli 2015. De betaaldatums voor de WW zijn voor iedereen anders.

Betaaldatum WW-uitkering (gestart op of na 1 juli 2015)
De datum van betaling van de WW-uitkering is binnen 10 werkdagen nadat het formulier Inkomstenopgave door het UWV is ontvangen. Na het overmaken van de WW-uitkering door het UWV duurt het gemiddeld nog 3 dagen tot na de datum van overmaken voordat de WW-uitkering op uw bankrekening staat. Let op dat u de weekenden niet meetelt als dagen. Als u op 1 februari het inkomstenformulier ingevuld en opgestuurd heeft, dan duurt het inclusief de weekenden nog tot de datum van 17 februari voordat het bedrag echt op uw rekening staat.

Geen WW-uitkering ontvangen? Let op: u krijgt alleen betaald als u het formulier inkomstenopgave heeft ingevuld (ook doen als uw inkomsten nihil waren).

Het vakantiegeld van de WW-uitkering wordt betaald op een datum in de maand mei.

Betaaldatum WW-uitkering (gestart voor 1 juli 2015)
Als de startdatum van uw WW-uitkering voor 1 juli 2015 was, dan wordt de WW-uitkering per vier weken achteraf betaald. De WW-uitkering krijgt u niet op een vaste datum, maar per 4 weken. De eerste betaling van uw WW-uitkering krijgt u na uw eerste periode WW-uitkering van twee of drie weken.

Betaling WW-uitkering
De betaling van uw WW-uitkering gaat meestal automatisch. De WW-uitkering wordt echter pas betaald nadat het UWV van u een inkomstenopgaveformulier heeft ontvangen. Dit moet u maandelijks doen! De inzenddatum vindt u terug op het inkomstenformulier. Aan de hand hiervan berekent u de betaaldatum van uw WW-uitkering.