Welke datum 13e maand?

De 13e maand is vergelijkbaar met een eindejaarsbonus, alleen heeft het een andere naam. De 13e maand is een uitkering van de werkgever ter grootte van een maandsalaris. De 13e maand was oorspronkelijk bedoeld als compensatie voor mensen die elke vier weken betaald worden. Aan het einde van het jaar komt een werknemer dan 4 weken salaris tekort, wat gecompenseerd wordt met de 13e maand.

De betaaldatum van de dertiende maand valt gelijk met de uitbetaling van het salaris in december.

Datum betaling 13e maand
De 13e maand wordt meestal uitbetaald op de datum:
23 december, 24 december of 25 december

Belasting 13e maand
Een 13e maand salaris komt bovenop het reguliere salaris, waardoor zwaarder belast lijkt. Ook doordat het gezien wordt als een bijzondere uitkering, zal het etto minder opleveren dan een normaal salaris. De 13e maand is vaak in de CAO geregeld en niet afhankelijk van de winst van het bedrijf, zoals bij een jaarlijkse bonus wel het geval is.
Een 13e maand is onderdeel van het jaarsalaris als het in de cao is bepaald. Als een 13e maand niet in de CAO of uw arbeidsovereenkomst staat, dan is het geen standaard onderdeel van uw salaris.

In België krijgen iets minder dan de helft van de werknemers een 13e maand. Dat is aanzienlijk meer dan in Nederland. Als u niet het gehele jaar gewerkt heeft bij een werkgever die een 13e maand uitkeert, dan krijgt u op de datum van uitbetaling van de 13e maand een deel van het bedrag.