Welke datum salaris?

De betaaldatum van salaris is bij de meeste werkgevers elke maand, of soms per vier weken. De meeste bedrijven betalen het salaris of loon aan het einde van de maand of per vier weken. Uw werkgever is wettelijk verplicht om binnen een maand na afloop van een van deze periodes uw salaris betaald te hebben.

Hoewel uw baas uw salaris pas aan het einde van de maand hoeft te betalen, doen de meeste werkgevers dit al eerder. Het salaris komt meestal op 23e, 24e of 25e dag van de maand.

De betaaldag salaris is in de praktijk:
23 januari, 24 januari of 25 januari
23 februari, 24 februari of 25 februari
23 maart, 24 maart of 25 maart
23 april, 24 april of 25 april
23 mei, 24 mei of 25 mei
23 juni, 24 juni of 25 juni
23 juli, 24 juli of 25 juli,
23 augustus, 24 augustus of 25 augustus
23 september, 24 september of 25 september
23 oktober, 24 oktober of 25 oktober
23 november, 24 november of 25 november
23 december, 24 december of 25 december

Als er in uw arbeidsovereenkomst geen specifieke dag of datum van salarisbetaling is afgesproken, dan mag uw werkgever uw salaris tot een maand na de gewerkte maand betalen. Een voorbeeld: u heeft in januari de hele maand gewerkt, dan mag uw werkgever uw salaris of loon u aan het eind van de volgende maand betalen. Dus het betalen van salaris over januari mag de werkgever op de laatste datum in februari uitbetalen. In de praktijk krijgt iedere werknemer zijn of haar salaris al gedurende de maand waarin gewerkt wordt.

Betaalt uw werkgever niet op tijd, het salaris niet op tijd ontvangen?
Als uw baas uw salaris niet op tijd betaalt (dus meer dan een maand te laat), dan heeft u vanaf vier dagen na de wettelijke betalingstermijn recht op wettelijke verhoging en wettelijke rente.

Wettelijke verhoging
Dit is een soort boete die uw werkgever over uw salaris dat te laat betaald is moet betalen. Dit kan zelfs oplopen tot wel de helft van het salaris dat niet op de datum een maand na het einde van de maand is betaald. De boete loopt op naarmate het aantal dagen dat het salaris niet betaald is oploopt. Vanaf de vierde tot en met de achtste dag krijgt u 5 procent van het nog openstaande salaris en daarna 1 procent per dag. Op de 34e dag bereikt u dan de maximale boete van 50 procent. Deze wettelijke verhoging geldt ook voor van provisies, tantièmes, vakantiegeld of niet-gebruikte vakantiedagen.

Wettelijke rente
Ook heeft u bij een te late betaling van het salaris recht op wettelijke rente. Deze rente wordt om de paar jaar aangepast en bedraagt op het moment 2 procent op jaarbasis.