Welke datum winter?

De winter is een van de vier seizoenen en wordt veroorzaakt door de schuine stand van de aardas. In de winter staat op het noordelijk halfrond de aardas van de zon af en in de zomer juist naar de zon toe. Op het zuidelijk halfrond is dit omgekeerd, zodat de winter zich daar juist afspeelt tijdens de zomer van het noordelijk halfrond.

Het meest kenmerkend aan de winter is hierdoor de korte dagduur en lagere temperaturen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de astronomische winter en de meteorologische winter, van beide winters vind je hieronder de juiste datum. Maar wanneer begint de winter?

Datum winter

Op het Noordelijk halfrond, waar ook Nederland ligt, begint de winter op de datum 21 december en duurt tot en met de datum 20 maart. Op het Zuidelijk halfrond begint de winter op de datum 21 juni en duurt tot en met 20 september.

Datum meteorologische winter

De winterperiodes hierboven geven de astronomische seizoenen weer. Meteorologisch wijken de seizoenen iets af. Op het Noordelijk halfrond begint de meteorologische winter op de datum 1 december en duurt tot en met 28 februari. Op het Zuidelijk halfrond begint de meteorologische winter op de datum 1 juni en duurt tot en met 31 augustus.